• 2017 een enerverend jaar

    Er is weer een kalender jaar voorbij, nog even de kerstpresentjes uitpakken en wat oliebollen nuttigen en 2018 dient zich aan. 2017 wat een enerverend jaar voor onze club we hebben, jammer genoeg, de voorzitter en op de valreep van dit jaar de hoofd jeugdopleidingen zien vertrekken daarin tegen werd het 1e ,eindelijk, kampioen en promoveerde hierdoor naar de derde klasse waarin ze zich, met een nieuwe trainer, geweldig profileren.

    Bij de jeugd waren we net gewend aan JO71 in plaats van F1 gaan ze ook nog op een kwart veld spelen. Dus enerverend was het zeker, in de basis vinden mensen al die veranderen helemaal niet leuk maar soms ontkom je er niet aan en is het goed dat het gebeurd zo ontstaan er nieuwe kanalen en nieuwe inzichten, doorborduren op bestaand geeft gelatenheid en berusting dat is juist wat we in een club als die van ons niet moeten hebben. Mijn motivatie en ambitie is om de beste club van de regio te worden, waar iedereen telt en iedereen graag over praat met trots in zijn stem. Een club waar je bij wilt horen of je nou speler, speelster, ouder, opa of oma,  of, zeker niet als laatste, vrijwilliger bent "je doet er toe" en daar gaan we samen aan werken en er iets moois van maken.

    Ook 2018 zal veel verandering met zich meebrengen het bestuur buigt zich al jaren over het feit dat de opstallen en straks de velden zelf in onderhoud moet worden genomen, dit zal betekenen dat alles wat we met vrijwilligers kunnen gaan doen winst is voor de club. E.e.a. betekent ook dat de bestuurlijke verantwoording toeneemt, dat wat de gemeente deed komt te vervallen en dan praten we niet alleen over het onderhoud maar worden we als club b.v. verhuurder van het korfbalveld en moet de atletiekvereniging een overeenkomst met ons sluiten. Veranderingen waar je in de basis niet op zit te wachten we zijn ten slotte een voetbalvereniging en geen vastgoed beheerder, maar ook hier zien we kansen om als club te groeien.

    Als nieuw bakken interim voorzitter wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2017 en iedereen een prettige kerst en een goed uiteinde wensen en hoop menigeen een hand te kunnen schudden op 6 jan. op ons traditionele snerttoernooi, zoniet wens ik iedereen een gezond en succesvol 2018 toe.

    Piet Korf