• Algemene Ledenvergadering uitgesteld

    In verband met de Covid-19 maatregelen per 13 november heeft het bestuur er voor gekozen de voor 24 november geplande Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar dinsdag 21 december 2021. Wij zullen moeten afwachten of de vergadering dan fysiek of online kan plaats vinden. In ieder geval gaat de vergadering dan wel door.