• Beëindiging lidmaatschap

    Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per einde van het verenigingsjaar en dient voor 1 juli schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. (ledenadministratie@candia66.nl). Een beëindiging van een lidmaatschap kenbaar gemaakt via een leider of trainer wordt niet geaccepteerd. Uitsluitend een schriftelijke opzegging via de ledenadministratie is bepalend.