• Clubregels

  In het kader van onze "Normen en waarden" en tevens om iedereen een nette, en schone accommodatie aan te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat eenieder zich conformeert aan onderstaande clubregels en bepalingen.

  Tijdens trainingen zijn trainers verantwoordelijk voor het correct gebruik van kleedlokalen, en de accommodatie. Tijdens wedstrijden ligt deze verantwoording bij de leiders. Hier dient strikt op toegezien te worden, misbruik of vernieling ed., dient direct gemeld te worden bij de betreffende technisch (jeugd)coördinator, en bij het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie.

  Alle trainingen worden verzorgd op de aangegeven trainingslocatie, zoals bepaald is in het trainingsschema, enkel in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie mag hiervan worden afgeweken.

  Trainers zien toe op juist gebruik van spelmateriaal, ballen, pionnen, hesjes, etc., en zorgen ervoor dat deze materialen weer op de juiste plaatsen in het materialenhok opgeborgen worden. Zij dragen er zorg voor dat aan het eind van de training de speelvelden vrij zijn van de verplaatsbare doelen.

  Om energie te besparen dient de verlichting terstond na het beëindigen van de laatste training te worden gedoofd.

  Voetbalschoenen schoonmaken en uitkloppen bij de speciaal daarvoor geplaatste borstels, en beslist niet in de kleedkamers of tegen de muren van het gebouw aan.

  Tijdens wedstrijden dienen alle spelers het hoofdveld te betreden en weer te verlaten via de ingang op de hoek van het veld, en niet via het pad naar de kantine-entree.

  Kleine (pupillen) goals dienen altijd verankerd te worden met de daarvoor aanwezige kettingen.

  De kantine of bestuurskamerkamer mag niet met voetbalschoenen betreden worden.

  Roken in de kleedkamers, kantine en bij de dug-outs is niet toegestaan.

  Alcoholhoudende dranken is alleen toegestaan op het terras en in de kantine. 

  Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen. Op het terras wordt uitsluitend drank gebruikt in kunststof of plastic glazen.

  Begeleiding is verantwoordelijk voor het correct dragen van clubkleding tijdens wedstrijden, en het compleet houden en beheren van door de vereniging versterkte clubkleding.

  Misdragingen van spelers t.o.v scheidsrechters, tegenstanders, etc dienen door de verantwoordelijke leiders, en/of trainers gemeld te worden bij de dienstdoende coördinator.

  Boetes voortvloeiende uit gele of rode kaarten, of andere overtredingen, worden in principe door speler(s) zelf betaald. Na overleg met een bestuurslid kan hiervan worden afgeweken

  Als iedereen bovenstaande clubregels respecteert, naleeft en ten uitvoer brengt, kunnen wij die waarde(n) volle club zijn, die we graag met z'n allen nastreven.

   

  "Met gebruik van goede waarden en normen zullen wij een echte eenheid vormen."