• Contributie blijft ongewijzigd

    Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering werd besloten, dat de contributie voor het seizoen 2024-2025 onveranderd blijft. Dit ging niet zonder slag of stoot. Er werd door de aanwezigen geopperd toch te verhogen, met name als je wilt investeren. (kleedkamers / tribune) Na overleg werd het agendapunt na de pauze opnieuw ingebracht en in stemming gebracht. Vanuit het bestuur werd nog de opmerking gemaakt, dat in de laatste 18 maanden de contributie al meet 10% omhoog was gegaan. Uiteindelijk werd met 1 stem verschil besloten de contributie niet te verhogen.