• Corona maatregelen Terras en Kantine

  Afgelopen zaterdag heeft er een controle bij onze vereniging plaats gevonden. Dit heeft er toe geleid dat de regels op het terras en in de kantine nog eens worden vermeld. Wil jij je niet aan deze regels houden, kom dan niet naar de vereniging.

  Terras:
  Op buitenterrassen bij sportkantines is het toekennen van een zit plek verplicht, ook hier is de gezondheidscheck met de vraag om naam en contactgegevens van toepassing. Er liggen formulieren om de gegevens in te vullen.
  Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
  Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan!
  Er moet minimaal 1,5 meter afstand zijn tussen personen die aan verschillende tafels zitten;
  Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten;
  De afstand ten opzichte van de volgende persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter bedragen;
  Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of ouder. Een ID-check op leeftijd is vereist.
  Vanaf 24 augustus geldt het principe: iedereen moet zitten en vol=vol;
   
  Kantine:
  Er is ruimte voor 38 personen in de kantine (kantinepersoneel telt niet mee);
  Bij de ingang is desinfectie materiaal beschikbaar;
  De routing in de kantine is aangegeven door stickers op de vloer;
  Met tafels en stoelen mag niet geschoven worden om de 1,5 meter te waarborgen;
  Iedereen moet zitten, minimaliseer rondlopen en vol=vol;
  Als binnen alle stoelen bezet zijn, ga je naar buiten op het terras of naar huis (vol=vol);
  Er kan aan de bar besteld worden en er wordt contactloos betaald.
  In de rij wordt 1,5 meter afstand gehouden;
  Probeer waar mogelijk afstand te nemen bij het wachten op de bestelling, zodat er voldoende doorstroming kan plaatsvinden;
  Maximaal 2 personen tegelijkertijd in de herentoilet en maximaal 2 dames bij de dames toiletruimte;
  Vanaf 24 augustus geldt het principe: iedereen moet zitten en vol=vol;

  Nabrander:
  Vrijwilligers die werkzaam zijn in onze kantine willen gastvrij zijn. Jou een leuk moment bezorgen. Te laten genieten. Zij hebben echt geen zin om in discussie te gaan met jou over jouw privacy of de 1,5 meter afstand. Wij hebben deze regels niet verzonnen, maar moeten ze wel uitvoeren. En als wij ons niet aan de regels houden krijgen we een boete of moeten 2 weken dicht. Het is toch van de gekke dat onze kantine gewoon beboet kan worden, omdat bezoekers zich niet aan de regels houden?
  Voor alle duidelijkheid, Houd op met zeuren en zaniken tegenover onze vrijwilligers. Je bent een gast. Gedraag je dan ook als zodanig. En anders? Blijf gewoon lekker thuis.”