• Extra Algemene ledenvergadering 18 januari 2023

  Beste leden,

  Het zal u niet verbazen dat dinsdag 3 januari 2023 niet het vereiste quorum aanwezig was, om de Gewijzigde Statuten goed te keuren. Woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur wordt de volgende Extra Algemene ledenvergadering gehouden. Ook in deze vergadering is het enige agendapunt de wijziging van de statuten. Tijdens deze vergadering is het quorum niet vereist. Met het dan aanwezige aantal leden kan gestemd worden, om de Statuten te wijzigen.

  Bijgevoegd treft u een link naar onze website, waarin de concept Statuten zijn in te zien. Tevens kunt u de statuten inzien, waarin in kleur opgenomen is, waarom de Statuten moesten worden gewijzigd.  

  Concept Statuten

  Bijgevoegd de agenda met daarin opgenomen de reden van deze Extra Algemene Ledenvergadering:

   

  Agenda van de extra algemene ledenvergadering van SV Candia ’66 Rhenen welke gehouden zal worden op 

  woensdag 18 januari 2023 te 19.30 uur 

  in de kantine van SV Candia ’66 te Rhenen.

  __________________________________________________________________________  

  1.         Opening voorzitter

  2.         Wijziging statuten.

  Met de komst van de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de AVG was het nodig om de statuten te wijzigen. 

  Toelichting : In de vergadering van 13 juni zijn de gewijzigde statuten besproken, echter deze vergadering was niet rechtsgeldig om de statuten te mogen wijzigen. In de statuten die wij willen wijzigen staat dat er niet op 1 avond 2 vergaderingen mogen worden belegd. Bij wijziging van de statuten moet bij een niet vereist quorum tussen de 1e en 2e vergadering 14 dagen zitten. Dat gaan wij nu recht zetten. 3 januari was het vereiste quorum om te mogen stemmen niet aanwezig. De 2e extra ALV zal dan gehouden worden op 18 januari 2023. Tijdens die vergadering kan dan, met het op dat moment aanwezige aantal leden, het besluit worden genomen om de statuten te wijzigen.

  3.         Sluiting

   

  Namens het bestuur van SV Candia ’66,

  Theo Hoogendorp

  Secretaris