• Extra Algemene ledenvergadering 3 januari 2023

  Dinsdag 3 januari 2023 om 19.30 uur wordt een extra Algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering is het enige agendapunt de wijziging van de statuten. Bijgevoegd de agenda met daarin opgenomen de reden van deze Extra Algemene Ledenvergadering:


  Agenda van de extra algemene ledenvergadering van SV Candia ’66 Rhenen welke gehouden zal worden op 
  dinsdag 3 januari 2023 te 19.30 uur 
  in het clubhuis van SV Candia ’66 te Rhenen.


  __________________________________________________________________________  

  1. Opening voorzitter
  2. Wijziging statuten.
   Met de komst van de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de AVG was het nodig om de statuten te wijzigen. 
   Toelichting : In de vergadering van 13 juni zijn de gewijzigde statuten besproken, echter deze vergadering was niet rechtsgeldig om de statuten te mogen wijzigen. In de statuten die wij willen wijzigen staat dat er niet op 1 avond 2 vergaderingen mogen worden belegd. Bij wijziging van de statuten moet bij een niet vereist quorum tussen de 1e en 2e vergadering 14 dagen zitten. Dat gaan wij nu recht zetten. De 1e extra ALV zal dan nu op 3 januari worden gehouden. Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan wordt het een korte vergadering. De 2e extra ALV zal dan gehouden worden op 18 januari 2023. Tijdens die vergadering kan dan, met het op dat moment aanwezige aantal leden, het besluit worden genomen om de statuten te wijzigen.
  3. Sluiting


  Namens het bestuur van SV Candia ’66,
  Theo Hoogendorp
  Secretaris