• Het verenigingsjaar van sv Candia’66 loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij aanmelding is contributie verschuldigd over het gehele (resterende) verenigingsjaar. De contributie wordt bij voorkeur geïnd middels automatische incasso. U kunt zich opgeven door via bijgevoegde link het aanmeldingsformulier te downloaden en af te geven op de Cuneralaan 1B te Rhenen. U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar ledenadministratie@candia66.nl.

    Aanmeldingsformulier