• Louis Kuipers benoemd tot erelid

    Louis Kuipers werd tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid. Louis is al sinds 1989 in diverse functie actief binnen Candia'66. O.a. technisch coördinator, scheidsrechter coördinator, waarbij hij zich bezig hield met de opleiding en planning van de scheidsrechts bij Candia’66, jeugdbestuurslid en vanaf 1999 ledenadministrateur, waarbij hij zich bezig hield met de inschrijving van nieuwe leden en de overschrijvingen. Ook verzorgde Louis de inning van de contributie. Louis, van harte gefeliciteerd, het is je gegund.