• Nieuwe artikelen onder het tabblad Ledeninformatie

    Bij het tabblad Ledeninformatie zijn twee nieuwe artikelen geplaatst. O.a een verduidelijking beëindiging lidmaatschap en tevens meetrainen bij een andere vereniging.