• We gaan weer lekker met z’n allen trainen! Ook de senioren gaan nu aansluiten. Het is van belang dat we dit op een veilige en verantwoordde wijze gaan doen. We hebben daarom het bestaande protocol aangepast en daar waar nodig aangevuld met de laatste richtlijnen van NOC/NSF en de KNVB wat duidelijkheid moet geven hoe we alle regels en voorschriften gaan volgen.

  De jeugdleden hebben inmiddels ervaring opgedaan met de maatregelen. Met name voor de senioren zal het even wennen zijn, maar ook de senioren dienen de maatregelen in acht te nemen. Lees de voorschriften goed door, dat voorkomt besmetting en garandeert, dat we ook mogen blijven trainen. Het protocol bestaat uit de navolgende hoofdstukken:

  De regels op sportpark Candia
  Voor trainers
  Voor sporters
  Voor ouders en verzorgers 

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

  De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van het sportpark.

  De toestemming om het buiten sporten te hervatten geldt in eerste instantie tot 15 juni. Voor deze datum zal de gemeente met Sportservice Rhenen evalueren hoe de uitvoering van de sportplannen verloopt. Wij horen uiterlijk 11 juni of het buiten sporten conform de ingediende plannen voortgang kan krijgen. Des te meer een reden om je aan de maatregelen te houden.

  Aangepast protocol

 • Vanwege de instroom van de senioren is het bestaande “Corona” schema van de trainingen uitgebreid.

  Alle jeugd blijf het reeds gemaakte Corona schema volgen, daar zijn geen wijzigingen.

  Houd je aan het trainingsschema. Laat de training niet uitlopen. De buffers zijn ingebouwd om zo min mogelijk passeerbewegingen te laten plaats vinden.

   

  Aangepast Corona trainingsschema