• Het doel van B2B de Greb
     
    De mogelijkheden van sponsoring binnen s.v. Candia’ 66 zijn legio, echter wij willen een nog effectievere bijdrage leveren. Middels het lidmaatschap willen wij extra gelden genereren. Dit doen wij door middel van verbetering, bevordering en instandhouding van de zakelijke belangen en de onderlinge kontakten van de leden van de B2B de Greb, zowel in zakelijk als in ook in persoonlijk opzicht. Waarbij activiteiten, almede het verlenen van steun van maatschappelijke, culturele en sportieve aard worden ontplooid. Dit alles met als doel het tot stand brengen en in stand houden van voorzieningen en regelingen tot bevordering van het voetbal bij s.v. Candia ’66, met name bij de jeugd van de vereniging.


    B2B de Greb tracht dit doel te bereiken door geen betalingen aan derden (lees spelers & trainers) te plegen. Het sociale karakter van de s.v. Candia ’66 staat voorop in haar handelswijze en B2B de Greb heeft zich gecommitteerd aan de visie van het jeugdbestuur van s.v. Candia ’66. De centrale plaats voor de jeugd voor wat betreft het voetbalin Rhenen met een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur, waarbij er tevens een gezonde mix bestaat tussen prestatie en plezier. De bijdrage aan s.v. Candia ’66 zal bestaan uit 2/3 van het lidmaatschap per lid per jaar en 1/3 zal worden gebruikt om de vereniging B2B de Greb en haar activiteiten te onderhouden.

    Website B2B de Greb