• Piet Korf erelid Candia'66

  Op voorstel van het bestuur kan de Algemene vergadering wegens bijzondere verdiensten een lid het predicaat “erelid” verlenen.

  Tijdens de Algemene ledenvergadering van maandag 24 juni 2024 werd aan Piet Korf het predicaat Erelid verleend. 

  Piet werd tijdens deze vergadering door de overige bestuursleden van Candia’66 voorgedragen. Als overige leden van het bestuur van Candia’66 waren wij van mening, dat Piet het predicaat “erelid” verdiende.

  Piet is sinds 2008 op bestuurlijk niveau verbonden aan Candia’66. Hij startte in 2008 samen met Peter Achterberg, Johan Toonen, Pieter Huistra en Rob Rocourt met een nieuw jeugdbestuur. Zij stelden een jeugd technisch beleidsplan 2008-2012 samen. In dat beleidsplan waren de visie en de missie beschreven. Ook was er een definitie van de Candia cultuur opgenomen. Zowel de visie als missie en de Candia cultuur definitie zijn nog steeds van toepassing:

  Het Jeugd Technisch beleidsplan droeg de titel: “Het sportieve voetbalplein van Rhenen” 

  In het jeugd technisch beleidsplan werden verenigingsdoelen en jeugddoelstellingen benoemd. Doelen en doelstellingen die ook nog steeds van toepassing zijn.

  Piet heeft inmiddels een imposante lijst opgebouwd. 

  Jeugdbestuur 2008-2016
  Voorzitter hoofdbestuur: 2018 tot heden
  Via Krelo BV van 2010 tot 1 juli 2024 sponsor bij Candia’66. De  eerste factuur die terug te vinden is: Balsponsoring  Candia ’66 te Rhenen, 25 september 2010 Candia 1 – Valleivogels 1. De huidige hoofdtrainer Harrie Epskamp was toen hoofdtrainer bij Valleivogels.   Aanjager sponsorcommissie
  Walking Voetbal geïntroduceerd
  Aanjager nieuw kunstgras veld, waarbij hij het de gemeente soms aardig lastig kan maken.
  Onderhoudsmanager gebouwen en aanzicht sportpark
  Passabel binnen gehaald, die op sportpark Candia onderhoudswerkzaamheden uitvoert. 

  Piet neemt vaak zelf het initiatief om werkzaamheden uit te voeren, met name als er weer eens geen handjes beschikbaar zijn.

  Piet heeft ooit gezegd dat hij voorzitter blijft tot de nieuwe tribune er staat. Misschien moeten wij hem daar maar aan houden.

  We kunnen wel zeggen dat Piet al die jaren zijn hele ziel en zaligheid in de vereniging stopte om deze draaiende te houden en vonden dat Piet daarom het predicaat “erelid verdiende.