• We gaan weer lekker met z’n allen trainen! Het is van belang dat we dit op een veilige en verantwoordde wijze gaan doen. We hebben daarom een protocol ontwikkeld, wat duidelijkheid moet geven hoe we alle regels en voorschriften gaan volgen.

    Het protocol is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken, waarin de maatregelen voor de betreffende doelgroep terug te vinden is.

    Bv Algemene maatregelen sportpark, trainers, sporter, maar ook de ouders/verzorgers. Lees de voorschriften daarom goed door, dat voorkomt besmetting en garandeert dat we ook mogen blijven trainen.

    De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van het sportpark.

     

    Protocol