• Red levens in jouw buurt

    Elke dag krijgen veertig mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen zes minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 

    Candia’66 ziet het belang er van in dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren en met de AED kunnen omgaan. Zij biedt voor haar leden in samenwerking met Nicolet Veltman een training reanimatie / AED aan op woensdag 29 maart om 19.00 uur. Daarnaast zal ze even stil staan bij blessures, die zich op het voetbalveld kunnen voordoen en wat jij vooral niet moet doen.Graag even aanmelden via secretaris@candia66.nl