• Stap 3 voetbalplaatjes verzamelalbum

    De 2 fotosessies zitten er op. Het waren 2 zaterdagen met enige overlast. Voor mij was het belangrijkste deze twee dagen of de tijdsblokken niet te krap zouden zijn. Dat viel alles mee. Voor de O19 was bv 15 minuten gepland. Er was geklokt en na 9 minuten was de sessie gereed. En dat kon dan weer door de inzet van Petra en Loes, die de teams op volgorde zette, waardoor er snel gewerkt kon worden. Natuurlijk hadden wij het weer ook mee.

    Wat gaat nu verder gebeuren.

    Alle foto’s gaan nu door de fotograaf gecontroleerd worden. Ook de foto’s die door mij zijn gemaakt van de trainers en de 30 en 35+ teams, gaan naar hem toe om misschien even iets te bewerken. Na dit gedaan te hebben komt er een eerste preview waarbij de foto’s aan de namen zijn gekoppeld. Dan komt de organisatie weer in actie en gaan wij kijken of de juiste namen bij de juiste foto’s zijn geplaatst. Tevens de check of de namen juist zijn geschreven. Als dit gedaan is wordt er een nieuwe preview gemaak voor een laatste check en na akkoord van onze zijde gaan de plaatjes worden gedrukt.

    De start van het verzamelen is op zaterdag 16 november. Er zal dan bij de Jumbo in Rhenen een officieel moment zijn.

    De actie loopt tot de 2e week van januari. Alle tijd om de plaatjes te verzamelen.