• Toegevoegd agendapunt ALV 24 juni 2024

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2024 wordt een extra agendapunt toegevoegd.  Volgens artikel 13 lid 8 van de Statuten is het bestuur bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent (10%) zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd. Het bestuur denkt dat met deze uitgave, de begroting met meer dan 10% wordt overschreden en vraagt derhalve goedkeuring tot het doen van deze uitgave.