• Update omtrent handhaving landelijke maatregelen

  Zojuist van de gemeente Rhenen onderstaande mail ontvangen. De inhoud spreekt voor zich.

  Beste meneer, mevrouw,

  Zoals u weet, heeft het kabinet besloten dat alle sport- en fitnessclubs sinds zondag 15 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 gesloten moeten blijven. Hieronder vallen ook alle sportverenigingen en de daarbij behorende kantines en bijeenkomstruimtes.

  In deze e-mail willen wij u erop wijzen wat het betekent als u zich niet aan deze maatregelen houdt.

  Sportvelden worden momenteel nog steeds gebruikt

  Helaas hebben wij moeten constateren dat sportvelden momenteel nog steeds veelvuldig bezocht worden door (met name) kinderen. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling. 

  In de e-mail van maandag 16 maart 2020, hebben wij u al eerder gevraagd om te zorgen dat u en uw leden zich aan deze landelijke maatregelen houden. 

  Omdat wij hebben moeten constateren dat hier nog niet voldoende gehoor aan wordt gegeven, verzoeken wij u nogmaals dringend om in deze moeilijke situatie uw verantwoordelijkheid als sportvereniging te nemen. 

  Wij snappen dat het voor iedereen lastige tijden zijn, maar juist nu het is van groot belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom vragen wij aan u als sportvereniging om ervoor te zorgen dat de sportaccommodaties niet worden gebruikt en dat deze blijven afgesloten.

  Onze boa’s houden extra toezicht op de landelijke maatregelen

  De boa’s zullen daarom extra controles uitvoeren bij de sportvelden. Wanneer zij constateren dat de sportvelden toch betreden worden, dan zullen zij hier handhavend tegen optreden. 

  Tot slot

  Zoals ook al eerder aangegeven, begrijpen wij dat dit vergaande en ingrijpende maatregelen zijn. Helaas vraagt de huidige situatie om dergelijke maatregelen. Wij vertrouwen erop dat daarom ook uw verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat de sportvelden niet meer worden betreden. 

  Belt of e-mailt u ons als u vragen heeft?

  U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0317-681681. Een e-mail mag u sturen naar: info@rhenen.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Kristel van de Brug

  Jurist handhaving l Team Vergunningen en Handhaving

  Gemeente Rhenen