• Van traditioneel sportcomplex naar een multifunctioneel sportpark in drie fases

    Reeds langere tijd is de kerngroep Candia, bestaande uit de korfbalvereniging Arena, de TC Rhenen en Candia'66 samen met Green Engineers bezig met de herontwikkeling van sportpark Candia. Vanmiddag was het moment om de plannen aan te bieden aan de wethouders Dick Poortinga en Bert Fintelman van de gemeente Rhenen. Namens de kerngroep Candia overhandigde Piet Korf aan de wethouder Dick Poortinga het projectplan "Sportpark Candia, een sport- beweeg en ontmoetingspark dat klaar is voor de toekomst". Het projectplan is opgedeeld in 3 fases.

    Fase 1, tijdelijke blaashal, aanleg kunstgrasveld SV Candia, open verbinding met bosperceel Utrechts Landschap, aanpassingen korfbalveld in het kader van de plaatsing blaashal. (2024) 

    Fase 2, vervanging korfbalvelden en aanleg multicourt waaronder outdoor-volleybal, Powerhill, basketbal, beweegpark en wandel/ beweegroutes, Bootcamp, jeu de boules, atletiekonderdelen en de verdere landschappelijke inpassing en de vertaling naar open envitaal sportpark (2024-2025) 

    Fase 3, realisatie nieuw multifunctioneel gebouw en facelift entree van het sportpark.(2025-2028)