• Een veilig sportklimaat!

  Voetballen is gezond en ook nog eens hartstikke leuk!

  Vooral, als dit in een veilige omgeving gebeurt, waar kinderen mogen zijn wie ze zijn. Het gedrag van ouders, trainers en coaches is bepalend voor de sfeer binnen een vereniging. Opgroeien en sporten in een veilige omgeving gunnen we ieder kind. Plezier in het spel is een reden om te blijven sporten en bewegen. Hoe kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat we een veilige omgeving creëren op het veld en op de vereniging? Wat mogen we van elkaar verwachten? De vertrouwenscontactpersoon werkt samen met iedereen binnen de vereniging om veilig en vooral met veel plezier te kunnen voetballen.

  Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

  Candia ‘66 stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving en met name met de VCP. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van pesten, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie, of wat voor jou valt onder ongewenst, ongepast gedrag. Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Binnen Candia is de VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen (denk aan: sporter, trainer, leider, ouder, toeschouwer, lid) binnen de vereniging die meent dat er sprake is van ongewenst, ongepast gedrag. De VCP is onafhankelijk en geen bestuurslid. Het mooiste is natuurlijk dat je het zelf of samen met een lid of teamgenoot kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Blijf er niet mee rondlopen en schakel ons in. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat tegen ons verteld wordt blijft dus bij ons, tenzij je toestemming geeft dat er met derden over gepraat mag worden.

  Waarvoor kan je de VCP inschakelen?

  ?? Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);

  ?? Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);

  ?? Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);

  ?? Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken,

  aanranding en verkrachting);

  De VCP is er dus niet voor bestuursaangelegenheden waaronder de teamindeling, trainingen / de Voetbalschool.


  Hoe kan je de VCP inschakelen?

  - Je neemt contact op per e-mail via het emailadres VCP@candia66.nl.

  - We maken zo snel als mogelijk een afspraak.

  - We luisteren naar je verhaal en bekijken samen de mogelijke vervolgstappen.

  Het uitgangspunt is dat we uitgaan van jouw situatie en van wat jij belangrijk vindt. Jij mag aangeven waar je de afspraak wilt laten plaatsvinden. De informatie zal met niemand worden gedeeld, zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent. De VCP hoeft niet persé inhoudelijk betrokken bij procedures, zij heeft een adviserende, doorverwijzende en waar mogelijk oplossende rol.