• Via de knop kunt u de Statuten inzien, die tijdens de ALV van 3 januari 2023 zal worden behandeld. Deze Statuten zijn ter beoordeling aangeboden aan de KNVB en akkoord bevonden. Daar waar tekst gearceerd is zijn aanpassingen die door de notaris zijn doorgevoerd om de verwijzingen kloppend te maken. 

    Concept Statuten