• Meetrainen bij een andere vereniging

  Meetrainen/spelen bij een andere vereniging, alleen met toestemming van sv Candia’66.

  De Jeugdopleiding van Candia’66 stimuleert spelers om stappen te maken die goed zijn voor hun voetbalontwikkeling. En zeker indien dit verenigingen (vooral B.V.O.’s) zijn waar spelers er sportief daadwerkelijk op vooruit gaan.

  Er wordt door ons meegewerkt, maar niet eerder nadat er een gesprek met het jeugdbestuur heeft plaatsgevonden. Als een speler er sportief op vooruit gaat zijn wij als Candia’66 trots dat de Jeugdopleiding hier een bijdrage aan heeft geleverd.

  Regels ten aanzien van trainen bij een andere vereniging

  Wij zijn minder blij als een jeugdspeler naar een vereniging gaat waar hij sportief gezien er niet op vooruit gaat, omdat de investering (goede trainingsfaciliteiten, goede opgeleide trainers, etc.) niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Als jeugdspelers van Candia’66 mee willen trainen bij een andere club dan hanteert Candia’66 hiervoor een aantal regels:

  •          De trainer van je team/ elftal dient te worden geïnformeerd.

  •          Een gesprek met het jeugdbestuur heeft plaats gevonden.

  •          Je dient schriftelijk toestemming te hebben van het jeugdbestuur om mee te trainen c.q. wedstrijd spelen. De schriftelijke toestemming kan aangevraagd worden via het emailadres jeugdbestuur@candia66.nl

  •          Eventuele stages kunnen pas ingaan nadat de competitie is geëindigd.

  Het jeugdbestuur van Candia’66 geeft deze toestemming alleen indien de activiteit niet het belang van het eigen team schaadt!

  Indien men zonder toestemming bij een andere vereniging meespeelt of traint, zullen de consequenties en risico’s niet voor Candia’66 zijn. Zo is de speler NIET verzekerd!

  Jeugdbestuur sv Candia’66